Uppsägning

Om du inte säger upp ditt abonnemang löper det på. Du måste säga upp ditt nästkommande abonnemang senast det uppsägningsdatum som anges vid varje abonnemangsperiod. Säger du inte upp det har du förbundit dig till att betala nästa abonnemang.

A1 : V.32-40  uppsägning senast 31/5- 2023
A2 : V.41-50  uppsägning senast 9/9-  2023
A3 : V.51-7 uppsägning senast 9/11-2023
A4 : V.8-16(2024) uppsägning senast 10/1-2024
A5 : V.17-25(2024) uppsägning senast 10/3-2024

Du säger upp ditt abonnemang till:

gyttorpsridskola@gmail.com.

Bad med hästarna på Grk