Integritetspolicy

Vilka är vi

GRK är en ideell förening som drivs av styrelsen, som består av medlemmarna. Vår hemsida är https://gyttorpsridklubb.se.

Cookies

Den här webbplatsen är kopplade till Google Analytics så att vi kan se statistik och hur du som användare använder webbplatsen. Här kan du läsa Googles privacy policy.

Medlemsvillkor

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, så att du kan få även Medlemstidningen Häst & Ryttare.

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att GRK sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter som behandlas

GRK hämtar in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet t.ex. vid försäkringsärenden kopplade till vår olycksfallsförsäkring.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, kunna hjälpa dig med rådgivning, för att du ska få medlemstidningen Häst & Ryttare och för att förse dig med viktig information.

Ytterligare behandling om du tävla

Om du tävlar sparar vi de personuppgifter samt uppgifter om din häst som krävs för att administrera ditt tävlande, registrera dina resultat med mera. I samband med tävlandet publicerar vi ditt namn, klubbtillhörighet samt uppgifter om hästen i deltagarförteckningar och resultatlistor.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter så som ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsuppdrag lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap sparar vi i vårt medlemsregister. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina personuppgifter när du säger till.

Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten.

Har du frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på: gyttorpsridskola@gmail.com.