Abonnemang

Vi delar in året i 5 betalningsperioder med ca 9 lektionstillfällen varav en teorilektion/perid.

 

Sommarlovet startar v.26 och pågår till v.32 då vi startar igen.

Ridning som vanligt under övriga skollov.

Ingen ridning juldagen, annandagjul, nyårsdagen samt midsommarafton och midsommardagen 2023/2024.

A1 : V.32-40  Betalas senast 30/6 (uppsägning senast 31/5) 2024
A2 : V.41-49  Betalas senast 30/9 (uppsägning senast 9/9) 2024
A3 : V.50-7(2024) Betalas senast 30/11 ( uppsägning senast 9/11)2024
A4 : V.8-16(2024) Betalas senast 31/1 (uppsägning senast 10/1)2025
A5 : V.17-25(2024) Betalas senast 31/3 (uppsägning senast 10/3)2025

Betalningen för varje abonemang faktureras via mail. 

Ridlektion i ett ridhus
Uppsägning av abonnemang

Om du inte säger upp ditt abonnemang löper det på. Du måste säga upp ditt nästkommande abonneman senast det uppsägningsdatum som anges vid varje abonnemangsperiod. Säger du inte upp det har du förbundit dig till att betala nästa abonnemang.

Du säger upp ditt abonnemang till:

gyttorpsridskola@gmail.com.

OBS! 25% Familjerabatt på 3:e abonnemanget (gäller det billigaste, skall meddelas vid anmälan till ridgrupp).