Hästhållningspolicy

HÄSTHÅLLNINGSPOLICY

GRKs hästhållningspolicy sätter hästens välbefinnande i centrum

GRKs hästhållningspolicy syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum och att arbetsuppgifter löses på ett sätt som är säkert för häst och människa.

Policyn är en beskrivning av hur vi arbetar med hästar. Du som nyttjar anläggningen och på något sätt hanterar hästar ansvarar för att årligen läsa igenom och agera utifrån policyn. Denna text skall grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Gyttorps ridklubb är en drog-och rökfri anläggning.

Personlig skyddsutrustning

Ridning

Barn under 12 år ska bära hjälm vid all hästhantering.  Alla elever ska bära hjälm och skyddsväst vid hoppning och uteritt. Ryttarens utrustning består av: stövel/sko med klack (ej snörning). 

Från och med nivå 3 rekommenderas ridstövel eller chaps för att uppnå korrekt sits/inverkan och från och med nivå 4 är detta ett krav (gäller även dressyr-/hoppextra), oömma byxor utan hårda sömmar på insidan, vantar/handskar, hjälm (finns att låna), skyddsväst (finns att låna). Uppsatt hår om längre än till axlarna.

Privatstallet4

Hästhantering

Grimma och grimskaft används för att leda hästar mellan stall och hage samt i stallet. För hästar som leds utanför området rekommenderas ledträns. Handskar bör bäras. Vid hantering av unghästar (<3år) skall hjälm bäras. Barn under 12 år ska bära hjälm vid all hantering av hästar.

 

För all hantering av hästar gäller 16 årsgräns. Vid hantering av elever yngre än 16 år skall vuxen/personal närvara

 

anläggningen

Stallarbete

Ändamålsenlig klädsel. Skor med stålhätta (alternativt grövre sko) rekommenderas. Uppsatt hår om längre än till axlarna. Hörlurar/hörsnäcka får ej bäras vid hantering av hästar.

 

Reflexer

Reflexer skall bäras vid uteritt i mörker.

 

Körning, longering, tömkörning

Hjälm, handskar, lämpliga skor.

 

Instruktörsarbete

Propert klädd i förhållande till väder.

 

Klädsel med mera

Klädsel

Tröja med luva är ej att rekommendera vid ridning. Linne med bar axel och shorts är ej tillåtet vid ridning.

 

Smycken

Smycken bör vara diskreta och får ej utgöra en säkerhetsrisk. Piercing rekommenderas att skyddas med tejp eller dylikt vid all hästhantering.

 

Mobiltelefon

Undvik telefonanvändning till häst eller vid hantering av häst. Detta gäller även med hörlurar. Ridning till musik är tillåten efter avstämning med de övriga på ridbanan, dock ej med hörlurar.

 

Hundar

Hundar skall hållas kopplade på anläggningen vardagar efter kl 16.00 samt på helger och lovdagar. Lösa hundar hålls under uppsikt av ägaren.

 

Service

Vi vill välkomna alla till vår ridklubb och därför hälsar vi på varandra och hjälper dem tillrätta som behöver det.

 

Samarbete i stallet på Grk

Leda häst

Utrustning

Grimma används tillsammans med grimskaft eller ledträns. Hjälm bör bäras. Barn under 12 år ska bära hjälm vid all hästhantering.

 

Genomförande

Hästen leds kontrollerat och korrekt med föraren vid hästens bog och med tvåhandsfattning.

Genom dörr/trång passage

Öppna dörren/grinden helt och ställ upp den med därför avsedd anordning. Gå före hästen samt var uppmärksam så att inte del avutrustning fastnar i något.

 

Sandra med ung ryttare som får hjälp av storasyster

Ridning

Upp-/avsittning

Två ryttare eller flera ställer upp sina hästar på en linje och upp-och avsittning sker samtidigt. Vid ridning i grupp: hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt. I Ridhus/Ridbana sker upp-och avsittning på medellinjen. Utomhus: Utanför stall med hästens framdel från stallet. Större grupp ryttare ställer upp sina hästar på en linje.

 

Ridhus

Vid inträde i ridhus: knacka, invänta svar, fråga om du kan komma in. Vid utträde – gör övriga ryttare uppmärksamma. Klädsel och täcken placeras i hörnet av ridhuset. Mockning sker efter varje ridpass. Privata ekipage skall visa hänsyn till ridskolans verksamhet. Lugn miljö råder på läktare.

Under ridning

Ridning ensam då ingen annan vistas på anläggningen rekommenderas ej och är förbjuden för barn under 18 år. 
Vid ridning av ryttare under 18 år skall vuxen/personal närvara.

 

Fanta rider över bommar

Regler

Ridhusregler finns anslagna vid ridhusentrén. Respektera dessa.

 

Hoppning

Hoppning är tillåtet efter avstämning med övriga i ridhuset. Det hindermaterial som tagits fram skall ställas tillbaka på anvisad plats.

Ridskolehästar

Uteritt sker lämpligast två och två eller i grupp. Färdmeddelande med vem som rider ut, när man rider, var man rider och mobilnummer bör lämnas innan uteritt påbörjas. Mobiltelefon medtas, för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller: sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade ryttaren/hästen.

 

Inackorderade

Vid all ridning ute gäller: sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade ryttare/hästen. Ridning ensam då ingen annan vistas på anläggningen rekommenderas ej och är förbjuden för barn under 18 år. För hantering av hästar gäller 16-årsgräns.

Externa tränare

De tränare/ridlärare du kan välja att träna för är de anlitade externa tränare som GRK har samarbete med samt ridskolans ridlärare. Du har alltså inte tillåtelse att ta hit egen tränare utan överenskommelse med verksamhetsledare.

 

Anläggningen3

Lastning

Utrustning

Vid lastning skall träns eller grimma med grimskaft användas. Hjälm och handskar rekommenderas.

 

Genomförande

Lastning genomförs på ett vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet.

Skötselrutiner

Skötsel i stall

Hästar sköts i respektive box eller på avsedd skötselplats. Stallgången används inte som uppbindningsplats. Vid mockning, skötsel av och hantering av häst i box binds hästen upp i uppbindningsgrimskaft. När hästen fångas eller släpps står skötaren mellan hästen och boxdörren, för att undvika att bli instängd.

 

Täcke av/på

Täcke på: Samla ihop täcket och lägg det lugnt över hästens rygg. Knäpp bogspännena, därefter bukgjordarna, avsluta med bensnörena som knäpps i kors (alt svanssnöre). Täcke av: Lossa bensnörena, lossa bukgjordarna och avsluta med bogspännena. Lyft lugnt av täcket. Täcket förvaras på anvisad plats.

Spolspilta

Spolspiltan rengörs och lämnas fri från smuts och träck efter användning. Avloppet skall även det vara fritt från smuts och hårrester.

 

Foder

Hästarna utfodras enligt uppsatt foderkort.

Ordning

Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning. Vid ridning förvaras sakerna ej i stallgången. Borstar förvaras i respektive påse. Uppbindningsplatsen städas efter varje häst. Stallgången hålls fri från föremål. Golvet i sadelkammaren hålls städat. Redskap och utrustning förvaras på avsedd plats.

 

Häst I box vid sin vattenskål

Sociala medier

Medlemmar

All publicering av ridskolan och dess hästar ska ske med gott omdöme. All publicering av personal och övriga deltagare ska godkännas av berörda/målsman innan publicering.

 

Ridklubb

All publicering från ridskolan ska vara i förväg godkänd genom medgivareblanketten.