Sommarridläger 2024

Dagridläger

V.24

1. 13/6 ½ dag 9–14 (1 ridpass, 1 teoripass, egen matsäck, fika ingår) 500 kr (MB)

2. 14/6 Heldag 9–17 (2 ridpass, 1 teoripass, egen matsäck, fika ingår) 800 kr (MB)

 

v.25

3. 17–18/6 2 heldagar 8–16 (4 ridpass, 2 teoripass, lunch/fika ingår) 1 600 kr (MB)

4. 19–20/6 2 heldagar 8–16 (4 ridpass, 2 teoripass, lunch/fika ingår) 1 600 kr (MB)

 

V.29–30

5. 21–23/7 heldagar 8–16 Medryttare/skötare (egen matsäck, fika ingår) 500 kr (JO/MB)

6. 24–26/7 heldagar 8–16 (6 ridpass, 3 teoripass, lunch/fika ingår) 2 100 kr (JO/MB)

Övernattnings ridläger

V.30–31

7. 26–28/7 (5 ridpass, 3 teoripass, inkvartering och mat ingår) 4 200 kr (MB/MV)

8. 28–30/7 (samma som ovan) 4 200 kr (MB/MV)

9. 31/7–3/8 (7 ridpass, 4 teoripass, inkvartering och mat ingår) 4 900 kr (MB/MV)

 

Det är okej att ta med egen ponny/häst på alla lägren, då dras 100 kr/dag av på avgiften.

Eget foder/strö tas med.

 

Anmälan skall göras på Anmälningsblankett för ridläger och skickas/mejlas. Anmälningsavgiften skall betalas i anslutning till anmälan för att vara giltig.

Vi varvar dagarna med ridpass i dressyr, markarbete, hopp, ute ritter, WE och terräng beroende på väder och deltagarnas kunskaper.

Sol, bad och andra aktiviteter ingår också i övernattningslägren.