Styrelsen på Gyttorps Ridklubb

STYRELSEN

Styrelsen för Gyttorps Ridklubb

Gyttorps ridklubb är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Vill du också engagera dig i frågor kring verksamheten? Kontakta oss!

Styrelsen tar tacksamt mot förslag på aktiviteter eller förbättringar och svarar på dina frågor. Vill du engagera dig, men inte i styrelsen? Läs mer om våra olika verksamhetsråd.

anläggningen

Att sitta i GRKs styrelse

Vill du vara med och utveckla GRK och påverka klubbens framtid?

Varje år i februari har klubben årsmöte och styrelsen söker varje år fler kreativa och engagerade personer. Du behöver inte ha någon speciell kompetens för att sitta med i styrelsen.

Vi har också en valberedning som tar fram förslag på nya förtroendevalda till styrelsen.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen för mer information eller om du redan nu känner att du vill vara med oss!

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang.

Styrelsen består av ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Styrelsen beslutar vem som ska vara firmatecknare, som ha rätt att skriva under kontrakt och avtal i föreningens namn.

Vad styrelsen kan bestämma regleras i GRKs stadgar.

Vilka sitter i GRKs styrelse?

På vår nyhetssida kan du läsa olika nyheter relaterat till styrelsen.

Där ska du också kunna se vilka som för närvarande sitter i styrelsen, så att du känner igen och vet vem du kan fråga om du träffar på oss i stallet eller ridhuset.

Vill du engagera dig?

Hör av dig till oss!

Vill du bli medlem i GRK?

Genom ditt medlemskap hos oss omfattas du av en olycksfallsförsäkring. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi kan erbjuda dig via Folksam.

Som medlem får du även Medlemstidningen Häst & Ryttare.

Medlemsavgift senior 400kr/år

Medlemsavgift junoir 350kr/år