Vårhoppning

Var med på våran ”Vårhoppning” och träna på att hoppa bana. Ridskolans ekipage och privatryttare
är välkomna. Framridning och framhoppning sker gemensamt under ledning i ridhuset. Första start kl
12.00. Startlistan läggs ut på våran Facebooksida senast dagen innan. Där kommer också att framgå
ungefärliga starttider.
10,20,30 eller 40cm. Alla som deltar får rosett. (Du kan ha ledare med dig)
50 och 60. Rosett till felfria ekipage
70, 80 och 90 cm. Längre bansträckning, tittigare hinder. Rosett till felfria ekipage
Innan du anmäler dig behöver du fråga din ridlärare om höjd och lämplig häst om du är ridskoleelev.
Kostnad: 200 kr/klass för ridskolehäst, 150 kr/klass egen häst
Anmälan sker via sms på telefonnummer 0728614228. Vid anmälan skriver du;

  • För och efternamn på ryttaren,
  • Hästens namn
  • Vilka höjder du ska hoppa.
  • Om du rider ridskolehäst ska du skriva att du kollat av med din ridlärare så att höjd och val av häst
    är ok.
    Betalning sker på plats innan klassens början.
    Varmt välkomna!