USEK har en ny styrelse 2023

Ordförande: Julia Dahlman

Vice ordförande och Sekreterare: Ella Sjöholm

Vice sekreterare: Stella Färd

Kassör: Alva Lindelöf

Ledarmöter: Judith Fossan och Alma Rahmani Gibson