Fint på klubben efter städdagen

Fint på ridklubben efter städdagen

Tack alla som kom och gjorde fint på ridklubben på städ och fixardagarna!