Dressyrträningar för Mia Vedlund

Datum:

Lördag 13/4 från 12.00
Lördag 20/4 från 12.00
Fredag 3/5 från 14.30
Fredag 24/5 från 14.30
Fredag 14/6 från 14.30

Anmälan: gyttorpsridskola@gmail.com ange namn, häst/önskad häst och datum.

Kostnad :

550 kr ridskoleelev

450 kr egen häst (medlem, inkl ridhus)

500 kr egen häst (ej medlem)

 

Mia Vedlund, verksamhetschef på GRK, ridskolan i norra Örebro län.